Water and the Ecology of Trees 17 September 2015

Water en Ekologie van Bome U word vriendelik uitgenooi uit na ‘n kort sessie van gratis lesings aangebied deur die Moreletaspruit Forum en die Ekologie-bediening van die NG Gemeente Lynnwood, in samewerking met die Capital City Business Chamber (CCBC). Datum: 17 September 2015 om 18:00 – 19:00 Waar: Koinonia-lokaal van die Lynnwood NG Kerk, Sussexlaan … Continue reading Water and the Ecology of Trees 17 September 2015