Clean Up Day 18 September 2010

Wêreld Skoonmaak Week: Skoonmaak van Rademeyers pruit in die Moreletakloof, Helios Straat, Moreleta Park.

Ons wil baie graag op die 18de September die Rademeyerspruit, in Moreletakloof, Natuur Reservaat skoonmaak. Mans en vrouens wat gewillig sal wees om langs die spruit in die bosse, die vuilgoed wat van die strate van Moreletapark af, in die stormwaterinlate tot in ons mooi spruit gespoel word, bymekaar te maak, en ook takke te verwyder, sal ons baie kan help.
Natuurbewaring sal steekysters  en sakke voorsien en ek sal sorg vir plastiese handskoene, van Collect-a-Can.
Hierdie is een van die mooiste Reservate in Pretoria, wat n sterk stroom water het, wat afkomstig is uit n fontein slegs 500 meter van die Kloof, maar die straatgemors bly n groot probleem.
As u belangstel om te help, kan u ons kontak, sodat ons kan ooreenkom oor n tyd wat almal die beste sal pas.
Jeannie Du Plessis
info@moreletakloof.co.za

World Clean Up Week: Clean up of Rademeyer’s stream in Moreleta Kloof, Helios Street, Moreleta Park

We would like to clean the Rademeyer’s stream on the 18th September 2010, in the Moreleta Kloof Nature Reserve.
We need men and woman who will be willing to walk along the spruit among the bushes, to clear out all garbage from the streets of Moreleta Park, that end up in the Kloof via the stormwater drains. This will take a few hours, of hard work. Gloves and bags will be supplied by Nature Conservation.
You can contact us, so that we can decide what time will suit you best.
Jeannie du Plessis
info@moreletakloof.co.za

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s