Water and the Ecology of Trees 17 September 2015

Water en Ekologie van Bome

U word vriendelik uitgenooi uit na ‘n kort sessie van gratis lesings aangebied deur die Moreletaspruit
Forum en die Ekologie-bediening van die NG Gemeente Lynnwood, in samewerking met die Capital City Business Chamber (CCBC).
Datum: 17 September 2015 om 18:00 – 19:00
Waar: Koinonia-lokaal van die Lynnwood NG Kerk, Sussexlaan 439, Lynnwood, Pretoria.
Sprekers:

  • Izak van der Merwe van die Dendrologiese Vereniging van SA praat oor Twee uitsonderlike boomhabitatte in die Moreletaspruit Opvanggebied.
  • Leanne Coetzee ‘n watergehalte spesialis vertel meer van Kommerwekkende Nuwe Besoedelstowwe in Water (Emerging Contaminants in Water).

Om te bespreek of vir meer inligting skakel:

Anneli Kühn: anneli.kuhn@gmail.com – Sel: 083 750 2873 of
Peet Crous: peetcrous@gmail.com – Sel: 079 893 5572.


Water and the Ecology of Trees

You are cordially invited to a short session of Free Talks presented by the Moreletaspruit Forum and the
Ecology Ministry of the Dutch Reformed Congregation, Lynwood, in co-operation with the Capital City Business Chamber (CCBC)

Date: 17 September 2015 from 18:00 to 19:00
Venue: Koinonia Room of the Lynnwood Dutch Reformed Church, 439 Sussex Ave, Lynnwood, Pretoria.
Speakers:

  • Izak van der Merwe, of the Dendrological Society of South Africa, will give a talk on Two unique tree habitats in the Moreletaspruit Catchment.
  • Leanne Coetzee, a water scientist, will talk on Emerging Contaminants in Water.

To book or for more information contact:

Anneli Kühn at anneli.kuhn@gmail.com – Cell: 083 750 2873 or
Peet Crous on peetcrous@gmail.com – Cell: 079 893 5572

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s